(+40) 745 154 125 office@catitera.ro

Acasă » Politica de confidențialitate

Se recomandă ca persoanele care vizitează serviciul disponibil la următoarea adresa: www.catitera.ro, precum și clienții SC CATITERA S.R.L. sa citeasca această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal și / sau de a completa orice formular electronic, disponibil pe site. Politica de Confidențialitate explică ce informații de identificare personala pot fi colectate și prelucrate. Ea cuprinde, de asemenea, informatii privind confidențialitatea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (SC CATITERA SRL)

De la 25 mai 2018, se modifică normele care reglementează protecția datelor cu caracter personal. De la această dată, intră în vigoare Regulamentul General din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare „RGPD”). De aceea, adresăm atât Clienților noştri, cât şi Potențialilor Clienți, prezenta informare prin care vă aducem la cunoştință modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Administratorul Datelor

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal şi, aşadar, entitatea care decide cu privire la scopurile şi modurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este SC CATITERA SRL cu sediul în Tirgu Mures, Str. Aeroportului nr.1, Jud. Mures (denumită în continuare: Catitera). Furnizarea datelor este benevolă, dar este necesară pentru încheierea contractului şi realizarea ulterioară a serviciului.

Obținerea de informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazurile legate de protecția datelor cu caracter personal ne puteți contacta la adresa de email: office@catitera.ro sau telefon 0040 365 431954.

Obținerea datelor și scopul prelucrării acestora

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar pentru executarea serviciilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD), inclusiv pentru:

 • prezentarea de oferte de produse şi realizarea comenzilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD)
 • examinarea plângerilor şi reclamațiilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
 • în scopuri legate de arhivare (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
 • în scopuri statistice (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situație în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de deținerea de informații privind statisticile operațiunilor pe care le efectuăm, ceea ce ne poate permite îmbunătățirea activității pe care o desfăşurăm.

În plus, dispozițiile legale ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale şi contabile. Mai putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, şi anume pentru promovarea produselor şi serviciilor noastre. Dacă facem acest lucru fără a utiliza mijloace electronice de comunicare, temeiul legal pentru aceste operațiuni este articolul 6 alineatul 1 litera f din RGPD, deoarece scopul legitim al administratorului îl reprezintă desfăşurarea de operațiuni de marketing. Dacă facem însă acest lucru utilizând mijloace electronice de comunicare, precum e-mail, telefon, atunci, având în vedere alte dispoziții legale în vigoare, vom prelucra datele doar pe baza acordului dvs. (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din RGPD).

Beneficiarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise altor entități care prelucrează datele dvs. în nume propriu, printre altele către:

 • entități care desfăşoară activități de poştă sau curierat;
 • bănci – în scopul restituirii sumelor nedatorate;
 • organelor de stat sau altor entități autorizate prin lege, în scopul îndeplinirii obligațiilor care ne revin (administrații financiare, organe de urmărire etc.);
 • entități care operează sistemele noastre de telecomunicații (firme de hosting, furnizori de servicii IT);
 • entități care prestează pentru noi servicii de asistență juridică, fiscală, de contabilitate sau consultanță.

Durata stocării datelor dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilității contractului (a realizării serviciului), dar şi după încetarea acesteia:

 • Datele cuprinse în contracte – până la momentul prescrierii pretențiilor rezultate din contract (cel mult 10 ani de la data încheierii executării contractului);
 • În scopuri prevăzute de dispozițiile legale, în special obligația de stocare a documentelor contabile, de emitere de facturi etc.;
 • Documentele privind garanția legală şi reclamațiile vor fi stocate timp de un an de la expirarea garanției legale sau de la soluționarea reclamației;
 • Date pentru scopuri de marketing: în cazul prelucrării datelor pe baza unui acord – până la momentul retragerii acestuia;
  în cazul prelucrării datelor pentru un scop legitim al CATITERA – până la momentul formulării unei opoziții;
 • Date prelucrate cu ajutorul formularului de contact – până la momentul prescrierii eventualelor pretenții (cel mult 3 ani).

Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate. De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din sistemele noastre de rezervă, doar după o perioadă de 30 zile lucrătoare.

Drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor

Aveți dreptul de acces la datele dvs. şi de a le modifica, şterge şi de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul a formula opoziție, dreptul de a retrage acordul în orice moment, fără efect asupra legalității prelucrării care a fost efectuată în baza acordului înainte de retragerea acestuia (în măsura în care această prelucrare este realizată în baza unui acord).

În plus, în situația în care considerați că prelucrarea pe care o efectuăm încalcă dispozițiile RGPD, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor în mod automatizat (profilare)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv sub formă de profilare), însă acest lucru nu va avea niciun efect juridic față de dvs., nici nu vă va influența în mod semnificativ situația sub aspect juridic. Profilarea datelor cu caracter personal de către CATITERA constă în prelucrarea datelor dvs. (inclusiv în mod automatizat), prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informații, în special pentru analiza sau prognoza preferințelor şi intereselor personale.